Aktywacja płatności online

Aby zintegrować płatności online z kontem Specjalisty, należy kliknąć przycisk „Połącz konto Stripe”. Jest to wyłącznie fakultatywne i w żadnym wypadku obowiązkowe

Po kliknięciu „Połącz konto Stripe” przekierowuje nas na stronę operatora płatności online. Jako Psychologicznie korzystamy z operatora płatności Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA.

Nie pełnimy usług płatniczych ani finansowych. Kwoty zapłacone Specjalistom trafiają bezpośrednio na konta przez nich podane, a Psychologicznie nie wchodzi w ich posiadanie. W pewnych warunkach Psychologicznie może świadczyć pomoc techniczną, ale jest to tylko i wyłącznie pomoc w zakresie integracji konta z operatorem płatności. Psychologicznie nie pełni jakichkolwiek działań opisanych w Ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Aby przejść dalej należy podać adres e-mail oraz w kolejnych krokach zarejestrować się na platformie. Tworzymy konto za pomocą maila i hasła, następnie podajemy numer telefonu w celu autoryzacji rejestracji oraz ustawienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci weryfikacji dwu-etapowej.

Następnie operator prosi nas o kilka podstawowych informacji tj. Lokalizacja biznesowa, typ działalności. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z wymogów odnośnie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy – w żadnym wypadku nie podejrzewamy o to naszych Specjalistów, ale jest to odgórny obowiązek nakładany przez ustawodawcę 🙂

Ponowna weryfikacja danych („Stripe zbiera te informacje, aby zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta”).

Dane zawodowe, NIP można podać opcjonalnie. Podajemy również branżę oraz stronę internetową (sugerujemy podanie linku do profilu w psychologicznie.pl). W pole „Opis produktu” możemy wpisać „usługi psychologiczne” / „usługi w zakresie zdrowia psychicznego”.

Dodanie numeru rachunku jest w celu przekazania środków na podane niżej konto bankowe. Na podany numer konta wpływać będą pieniądze z wizyt z płatnościami online.

Dane publiczne, które będą widoczne dla klientów. „Te informacje mogą być widoczne na zestawieniach płatności, fakturach i paragonach.”

Dla chętnych jest opcja wspierania ochrony klimatu i środowiska. Można ustalić wkład podczas procesu rejestracji lub później, w dowolnym momencie z poziomu ustawień konta. Nie jest to obowiązkowe.

Przedostatnim krokiem w tym procesie jest sprawdzenie wcześniej podanych naszych danych oraz dokończenie rejestracji. Na koniec aby wszystko potwierdzić klikami na samym dole przycisk „Wyraź zgodę i prześlij”.

Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, nastąpi przekierowanie do Panelu Specjalisty, a w prawym górnym pojawi się potwierdzenie, że status połączenia konta wraz z operatorem płatności jest aktywny.

14 lipca, 2023