Cennik

Ustalając cennik, dla każdego gabinetu możemy ustawić inny. Ustalenie cennika można dokonać podczas „Dodawania gabinetów” lub zmienić w każdym dowolnym momencie. Podczas dodawania „Punktów przyjęć”, wypełniamy poniższe informacje, a w usługach wpisujemy nazwę usługi np. Konsultacja psychologiczna i dodajemy do tego cenę np. 150 złotych. Po wszystkim klikamy na samym dole „Dodaj punkt” lub „Aktualizuj punkt”.

Przykład poniżej:

Jeśli chcemy zmienić cennik lub dodać kolejne opcje usług, możemy w każdej chwili wszystko edytować. W kolejnych krokach postępujemy tak jak powyżej.

Jeśli mamy dodane „Punkty przyjęć”, możemy przejść do ustalenie wizyty oraz wszystkich szczegółów w kalendarzu, w tym cennika. Po kliknięciu w losowe okienko pojawia nam się poniższa kolumna. Uzupełniamy wszystkie informacje dotyczące wizyty. Na koniec aby zapisać wszystko klikamy przycisk „Dodaj”.

13 lipca, 2023