Dodawanie cennika

Ustalając cennik, dla każdego gabinetu możemy ustawić inny. Ustalenie cennika można dokonać podczas „Dodawania gabinetów” lub zmienić w każdym dowolnym momencie. Podczas dodawania „Punktów przyjęć”, wypełniamy poniższe informacje, a w usługach wpisujemy nazwę usługi np. Konsultacja psychologiczna i dodajemy do tego cenę np. 150 złotych. Po wszystkim klikamy na samym dole „Dodaj punkt” lub „Aktualizuj punkt”.

Przykład poniżej:

Jeśli chcemy zmienić cennik lub dodać kolejne opcje usług, możemy w każdej chwili wszystko edytować. Za pomocą „+” oraz „-” możemy odpowiednio dodawać lub usuwać cały rząd z informacją o usłudze i cenniku. Wpisujemy dowolną nazwę usługi oraz ustalony cennik dla danej usługi.

13 lipca, 2023