Odwoływanie wizyt

Aby odwołać wizytę klikamy okienko z napisem „Konsultacja”.

Następnie klikamy „Usuń rezerwację”.

Pojawia nam się okienko, z pytaniem czy na pewno chcemy usunąć rezerwację. W przypadku zmiany decyzji możemy kliknąć „anuluj”.

Ważna informacja, terminu wizyty nie można usunąć do 24 godzin przed spotkaniem. Jeśli do spotkania pozostaje ponad doba, wówczas możemy usunąć termin wizyty.

14 lipca, 2023