Oferowane usługi

Oferowane usługi uzupełniamy podczas dodawania gabinetu. W każdej chwili można również edytować wszelkie informacje dotyczące gabinetu oraz oferowanych usług. Jeśli chcemy dodać kolejną usługę klikamy „+”, natomiast w przypadku usunięcia danej opcji klikamy „-”. Na koniec zatwierdzamy klikając „Dodaj punkt” lub „Aktualizuj punkt”.

13 lipca, 2023