Wizyty online

Aby dodać wizyty online do swojej oferty należy kliknąć „Dodaj nowy punkt”.

Po kliknięciu pojawiają się kolumny do wypełnienia. W dodatkowych informacjach można napisać preferowaną formę komunikacji online – Skype, Google meets, Microsoft Teams itd. Po całym procesie klikamy „Dodaj punkt”.

Kiedy wszystko pójdzie pomyślnie, przedstawia się to w ten sposób. Na chwilę obecną nie możemy ustawić wizyt online jako domyślne, pracujemy nad tym, aby to poprawić.

13 lipca, 2023